Ostanite u kontaktu sa najnovijim informacijama o finansijskim uslovima na tržištu rada

Želite da saznate trendove finansijskih ponuda za zaposlene u Vašoj industriji? Želite da stvorite finansijsku ponudu koja će biti atraktivna vrhunskim talentima? Planirate da se pozicionirate kao poslodavac koji nudi konkurentne uslove rada na tržištu?

Istraživanje zarada predstavlja detaljno istraživanje zarada, kompenzacija i beneficija u okviru bilo koje industrije ili interesne pozicije. Svi dobijeni podaci bazirani su na pouzdanim informacijama koje su prikupljene putem direktnog kontakta sa relevantnim predstavnicima interesnih institucija, kao i na osnovu sistematski pohranjenih informacija iz jedinstvene baze. Finalni produkt predstavlja tailor-made izveštaj baziran na naprednoj kvantitativnoj i kvalitativnoj analizi i tumačenju prikupljenih informacija.

Dobijate:

  • Uvid u zarade, kompenzacije i beneficije zaposlenih u specifičnim industrijama, sektorima i/ili pozicijama
  • Precizne statističke parametre u vezi sa iznosima zarada i drugim kompenzacijama (minimalni, maksimalni, prosečni iznosi zarada i bonusa izraženih na neto i nivou ukupnog troška po zaposlenom)
  • Mogućnost poređenja ukupne kompenzacijske ponude Vaše kompanije za zaposlene sa ponudama konkurencije kroz precizne statističke pokazatelje (definisanje percentilnih rangova Vaše kompanije i konkurencije)
  • Informacije o procentualnoj zastupljenosti različitih tipova kompenzacija i beneficija u konkurentnim kompanijama
  • Predloge za kreiranje akcionog plana optimizacije finansijske ponude koja za cilj ima pozicioniranje klijenta kao atraktivnog poslodavca na tržištu