U organizacijskom kontekstu, često se javlja potreba za psihometrijskim, validnim i objektivnim merenjem različitih osobina, veština ili sposobnosti kod kandidata ili trenutnih zaposlenih. Korišćenjem preciznih alata, kao što su SHL alati za procenu i razvoj, pruža vam se mogućnost dobijanja validnih i pouzdanih rezultata koji dalje omogućavaju brojne benefite za organizaciju i celo poslovanje. Ukoliko organizacija shvata vrednost ulaganja u izbor novih i razvoj postojećih kadrova korišćenjem prediktivnih alata poput SHL-a ulagaće u svoje najvrednije resurse – svoje zaposlene!

Zašto izabrati SHL u odnosu na druge metodologije?

 • Validirana i standardizovana metodologija, na srpskom i globalnom uzorku
 • Pruža poređenje kandidata na osnovu normi specifičnih za nivo pozicije (menadžeri, eksperti, diplomci, operativci)
 • Rešenje bazirano na iskustvu najuspešnijih kompanija
 • Nagrađivana metodologija koja pruža proverene poslovne rezultate kroz unapređenje kvaliteta odluka prilikom zapošljavanja i razvoja zaposlenih, kao i kroz bolje usklađivanje ljudi sa kompanijskom strategijom

 

Više o SHL assessmentu možete videti na:

 

OCCUPATIONAL PERSONALITY QUESTIONNAIRE (OPQ)

Globalno priznat inventar ličnosti koji meri 32 specifične karakteristike ličnosti, povezane sa Univerzalnim modelom kompetencija (UCF) tako da mogu da predvide uspešnost na svakoj poziciji. Dizajniran je sa ciljem da poslodavcu pruži informacije o aspektima stila ponašanja pojedinca koji će imati uticaj na učinak na poslu.

Sa druge strane, zaposlenima omogućava da bolje razumeju svoje potencijale, snage i ograničenja, što ih čini više posvećenima za rad i razvoj.

Benefiti korišćenja OPQ:

 • Brzina – proces testiranja traje do 45 minuta, a izveštaj se generiše automatski po završetku procene
 • Dostupan je na srpskom jeziku i standardizovan na srpskoj populaciji
 • Kontrola socijalno poželjnih odgovora
 • Prikladan je za procenu svih nivoa pozicija
 • Precizan i objektivan proces selekcije
 • Otkriva potencijale i daje smernice o razvojnim mogućnostima i potrebama pojedinca i timova
 • Zahvaljujući odlukama zasnovanim na podacima, omogućava značajne finansijske uštede kompaniji

MOTIVATION QUESTIONNAIRE

Motivation Questionnaire identifikuje najsnažnije motivatore i demotivatore individue. MQ meri 18 dimenzija motivacije što pruža sveobuhvatan profil motivacionih faktora koji utiču na individualno postignuće na poslu.

Benefiti korišćenja MQ:

 • Prikladan za sve nivoe pozicija
 • Pomaže razumevanju veze između motivacije individue i njene posvećenosti
 • Pomaže liderima da prilagode veštine rukovođenja, što rezultira većom angažovanošću zaposlenih
 • Doprinosi boljoj komunikaciji i razumevanju svojih i tuđih potreba

DEPENDABILITY AND SAFETY INSTRUMENT

Alat za procenu osmišljen za identifikovanje potencijalno rizičnog i problematičnog ponašanja u okviru proizvodnje, transporta, magacina i ostalih repetitivnih poslova.

Benefiti korišćenja Dependability and Safety Instrumenta:

 • Brzo i lako se interpretira, ne iziskuje specijalni formalni trening
 • Brz i jednostavan za korišćenje
 • Na osnovu rezultata, može se predvideti koji ispitanici će imati najmanji broj izostanaka sa posla, kvalitetno obavljati posao, biti usmereni na klijente, poštovati pravila i procedure, imati adekvatan odnos sa saradnicima i nadređenima i imati sklonost ka izbegavanju povreda na radu na mestima sa povećanim rizikom

WORK STYLES QUESTIONNAIRE (WSQ)

Specijalno dizajniran assessment koji pomaže procenu i razvoj ponašanja povezanog sa uspešnim radnim postignućem u oblastima proizvodnje.  Primenjiv je na širok spektar aktivnosti vezanih za selekciju i razvoj, od regrutacije kadrova, savetovanja u vezi postignuća, analize potreba za treninzima, do tim bildinga i restrukturiranja.

Benefiti korišćenja WSQ:

 • Brz i lak za upotrebu (manje od 25 minuta)
 • Dizajniran za ulazne pozicije

VERIFY

Assessment koji omogućava brzu i efikasnu procenu sposobnosti. Dizajniran je da meri numeričke sposobnosti, induktivno rezonovanje, deduktivno rezonovanje, verbalne sposobnosti, sposobnost manipulisanja brojevima, razumevanje mehaničkih principa, sposobnost brzog i tačnog poređenja informacija i generalnu sposobnost koja uključuje rešavanje problema i kritičko rezonovanje.

Procena kognitivnih sposobnosti ima za cilj da identifikuje kandidate sa najvećim potencijalima za uspešno obavljanje posla na određenoj poziciji.

Benefiti korišćenja SHL Verify:

 • Meri različite sposobnosti te se može koristiti za razne vrste poslova
 • Velika baza pitanja omogućava generisanje jedinstvenog testa sposobnosti za svakog kandidata posebno, što povećava pouzdanost i umanjuje mogućnost varanja i kopiranja testa
 • Organizacijama omogućava brzu eliminaciju slabih kandidata, štedi vreme selekcije i usmerava proces na kandidate sa većim potencijalom
 • Pruža uštedu troškova kroz kvalitetnije odlučivanje u procesu selekcije, što smanjuje odliv kadrova i poboljšava učinak
 • Uz dobra prediktivna svojstva ovih testova, moguće je tačno predviđanje radnog učinka
 • Zahteva minimalno administrativno angažovanje – radi se online, brzo se generišu rezultati i dostupan je kandidatima u svakom momentu.

VEŠTINE I ZNANJA

Testovi znanja i veština najviše doprinose selekciji kandidata za operativne i specijalističke pozicije. Ovom procenom se utvrđuje nivo ekspertize koju kandidat poseduje, kada je neophodno da kandidat već prvog dana na poslu bude spreman da preuzme stručne aktivnosti.

Najčešće se koriste testovi za procenu znanja MS Office-a, engleskog jezika, multitaskinga i organizacijskih veština.

Kategorije testova koje nudi SHL katalog su:

 • Poslovne veštine
 • Softverske veštine
 • IT veštine kao što su kodiranje u raznim programskim jezicima