Crypto je dinamična ozbiljna igra o sigurnosti na internetu smeštena u kompaniju za biotehnološka istraživanja u Londonu. Zaposleni postaju Alek Lee, sigurnosni analitičar i privatni detektiv čija je misija da se infiltrira u kompaniju i otkrije njene sigurnosne nedostatke. Da bi to postigao, Alek mora da komunicira sa neobičnim i raznolikim osobljem koje radi u kompaniji. Tom prilikom će otkriti uobičajene greške koje se često prave u vezi sa IT sigurnošću, a koje zatim sajber-kriminalci koriste za pristup i krađu vrednih poverljivih informacija. Crypto je zabavna avantura koja meša zagonetke, istraživačke elemente i uzbudljivu narativnu avanturu. Zaposleni moraju da pronađu, analiziraju i iskoriste korporativne sajber-bezbednosne rupe tokom pet nivoa video-igre, što na kraju vodi do neočekivanih završetaka.

  • Identifikujte uobičajene aktivnosti koje mogu ugroziti sigurnost podataka na računaru.
  • Naučite tehnike i trikove za zaštitu uređaja i društvenih mreža.
  • Otkrijte i sprečite napade kroz e-poštu i komunikacione mreže.

Ukupno trajanje: 4 sata (učesnik bira da li radi kontinuirano ili etapno)