Konkurentan sistem nagrađivanja kao polazna tačka uspešnog poslovanja

Želite da optimizujete troškove kompenzacija i beneficija? Želite da kreirate pravedan platni sistem, kao i sistem nagrađivanja za sve zaposlene? Vašoj kompaniji je potrebna revizija kompletnog platnog sistema ili ste u fazi kreiranja potpuno novog sistema?

Na osnovu detaljne analize i evaluacije poslova kreiramo transparentan, pravedan i konkurentan sistem kompenzacija i beneficija za zaposlene, uz optimizaciju troškova. Poznavanje vrednosti svakog posla/zadatka je ključno za kreiranje pravednog paketa kompenzacija i beneficija. Platni sistem, kao i sistem beneficija, kreiran je kao jedinstveni paket u potpunosti prilagođen specifičnim potrebama organizacija.

Dobijate:

  • Objektivan način evaluacije posla
  • Konstruisanje jasno definisanih platnih razreda direktno utvrđenih evaluacijom posla
  • Uvezivanje pojedinačnih pozicija za odgovarajući platni razred
  • Upoređivanje sa aktuelnim zaradama na tržištu rada
  • Kreiranje konkurentnog sistema za kompenzacije i beneficije
  • Kreiranje karijernog puta za zaposlene