Korisne informacije u pravo vreme

Potrebno Vam je da na efikasan i brz način donesete odluke u vezi sa finansijskim ponudama? Neophodna Vam je informacija o tržišnim trendovima u vezi sa rangovima zarada i sistemom benefita?

Konsultantske usluge o rangovima zarada omogućavaju da na efikasan način dobijete pregled tržišnih trendova po pitanju zarada. U roku od samo 5 do 7 radnih dana, kroz specifičan izveštaj dobijate informacije o rangovima zarada na tržištu u interesnim industrijama i sektorima. Na ovaj način, možete proveriti da li određene pozicije u Vašoj kompaniji zahtevaju detaljnije ispitivanje, ili čak reviziju zarada.

Dobijate:

  • Informacije o rangovima zarada i beneficijama za sve nivoe interesnih pozicija (junior, medior, senior)
  • Prateće kvalitativne podatke u vezi sa specifičnim tržišnim uvidima