U procesu ste donošenja strateške odluke o investiranju u otvaranje novih predstavništava ili relociranju Vaše kompanije u Srbiju ili druge zemlje u regionu? Vaši zaposleni prolaze kroz proces relokacije usled zahteva pozicije? 

Istraživanje smeštajnih kapaciteta Vam pruža detaljan uvid u postojeće smeštajne kapacitete na lokaciji od interesa za Vašu kompaniju.

Sistematičan i efikasan pregled omogućava povezivanje dostupnih smeštajnih kapaciteta sa potrebama Vaših zaposlenih, bez obzira na nivo pozicije. Doprinesite razvoju brenda kompanije i pomozite Vašim zaposlenima u procesu relokacije kroz efektivno i sistematsko planiranje i vođenje računa o njihovim potrebama.

Dobijate:

  • Informacije o smeštajnim kapacitetima na interesnim lokacijama prilagođene specifičnostima Vaših zahteva
  • Tržišne cene za iznajmljivanje i kupovinu odgovarajućih nekretnina
  • Preporuke u vezi sa smeštajnim kapacitetima usklađene sa potrebama zaposlenih na različitim nivoima pozicija (menadžerske, ekspertske, plave kragne)
  • Bazu potencijalnih stanodavaca (vlasnika nekretnina spremnih za saradnju u vidu rentiranja ili prodaje nekretnina zaposlenima u Vašoj kompaniji)
  • Pouzdane i validne preporuke u vezi sa akcionim planom akomodacije zaposlenih na interesnoj lokaciji (donošenje odluka o otvaranju kampa za zaposlene ili efektivnog raspoređivanja zaposlenih u postojeće smeštajne kapacitete)