Posvetite vreme Vašim zaposlenima

Na koji način povećati profit kompanije, a pritom ne ugroziti zadovoljstvo zaposlenih? Šta je bitno zaposlenima u Vašoj kompaniji? Na koji način povećati angažovanje zaposlenih u pravcu ostvarenja kompanijskih ciljeva?

Istraživanje angažovanosti i zadovoljstva zaposlenih pre svega podrazumeva evaluaciju postojeće atmosfere u kompaniji. Pruža uvid u potrebe, želje, motive i trenutno zadovoljstvo/nezadovoljstvo zaposlenih različitim aspektima u kompaniji. Na osnovu ovih informacija, poslodavcu se pruža mogućnost kreiranja i implementacije adekvatnih promena koje imaju pozitivne i dugoročne efekte na poslovanje kompanije. Pomoći ćemo Vam da zadržite svoje zaposlene i povećate njihovu produktivnost.

Dobijate:

  • Uvid u stepen i kvalitet zadovoljstva zaposlenih različitim aspektima organizacijske kulture (zarada, priroda posla, uslovi rada, tim, menadžment, mogućnost razvoja, organizacija i podela posla, itd)
  • Uvid u percepciju kompanije od strane zaposlenih pomoću Net Promoter Score-a
  • Uvid u faktore koji utiču na stopu retencije i fluktuacije zaposlenih
  • Predloge za kreiranje akcionog plana unapređenja organizacijske kulture i maksimizacije posvećenosti i efektivnosti ljudskih resursa