„Istraživanje samo po sebi pruža važnu dugoročnu perspektivu o problemima sa kojima se svakodnevno susrećemo.“
– Ben Bernanke

„Verujem u inovacije i da je način dolaženja do inovacija finansiranje istraživanja i utvrđivanje ključnih činjenica.“
– Bill Gates

ŽENE U BIZNISU

Ravnopravnost polova u svetu biznisa je tema sa kojom se susrećemo sve češće. Da li žene imaju ista prava u poslovnom svetu ili je ovo i dalje mit 21. veka?

preuzmite ebook

 

Strateški pristup je temelj uspešnog poslovanja.

Savremeni dinamični svet biznisa postavlja brojne izazove za sve kompanije i njihove predstavnike. Kako dugoročno opstati na tržištu rada? Kako ostvariti konkurentsku prednost? Kako bi se donele efikasne i efektivne odluke, potrebno je svim izazovima pristupiti strateški.

Ulaganje u pouzdano i sistematsko prikupljanje i tumačenje informacija od značaja predstavlja ključ za kreiranje uspešne poslovne strategije. Naš tim je tu da svojom ekspertizom doprinese ostvarivanju ciljeva naših klijenata uz pomoć jasno definisanog strateškog plana. Kreiramo plan i metodologiju i efikasno sprovodimo empirijska istraživanja tržišta u skladu sa standardima visokog kvaliteta i efikasnosti, kao i specifičnim potrebama naših klijenata.

 

Portfolio naših usluga obuhvata raznovrsne tailor-made studije kao što su: