Testovi znanja i veština daju svoj najveći doprinos u selekciji kandidata za operativne i specijalističke pozicije. Ovim assessmentom se utvrđuje nivo ekspertize koji kandidat poseduje kada je neophodno da već prvog dana na poslu bude spreman da preuzme stručne aktivnosti.

Najčešće se koriste testovi za procenu znanja MS Office-a, engleskog jezika, multitasking-a i organizacijskih veština.

Kategorije testova u SHL katalogu su:

  • Veštine potrebne za biznis
  • Softverske veštine
  • IT veštine kao što su kodiranje, rad u programskim jezicima