Prema savremenim istraživanjima, centri procene predstavljaju najpouzdaniji metod procene kandidata. Koristimo priznatu SHL metodologiju kako bismo pružili klijentima jedinstvenin uvid u odnos između trenutnog nivoa kompetencija i potencijala kandidata.

SHL je nagrađivani svetski provajder i lider u oblasti procene.

Pored prediktivne i pouzdane procene trenutnog performansa, assessment centri takođe pružaju uvid u potencijale kandidata – što kao rezultat daje širu sliku o kandidatu.

Ključne karakteristike SHL centara procene:

  • Sveobuhvatna metodologija koja podrazumeva kombinaciju različitih instrumenata procene, u cilju maksimizacije objektivnosti i prediktivnosti uspeha na određenoj poziciji.
  • Svi instrumenti bazirani su na Universal Competency Framework (UCF), teorijskom okviru koji ovom centru procene daje jedinstvenu prednost poređenja i intepretacije rezultata
  • Jedinstvena mogućnost uvida u trenutni nivo procenjivanih kompetencija individue, ali i saznanja o njihovim potencijalima i mogućnostima za unapređenje istih.
  • Usmerenost na specifične potrebe svakog klijenta, pozicije, organizacijske kulture, kao i biznis ciljeve

Vrste bihejvioranih vežbi u našoj ponudi:

  • Grupne vežbe
  • Igranje uloga (pregovaranje ili koučing)
  • Vežbe analize
  • Vežbe pronalaženja činjenica
  • Vežbe pregovaranja
  • Vežbe planiranja i prioritizacije

SHL sertifikovani konsultanti su posvećeni da razumeju vašu potrebu i u konsultaciji sa vama odaberu pravu kombinaciju. Na ovaj način vam omogućavamo da sa sigurnoću donosite odluke vezane za kadrovske potrebe.