Gejmifikacija  predstavlja jedan od najsavremenijih načina unapređenja tradicionalne forme procene. Psihometrijska svojstva tradicionalnih testova ostaju nepromenjena, ali se primena elemenata igre koristi kako bi procena dobila izgled i osećaj igre.

Kako je savremeno tržište okrenuto kandidatima, visoko je poželjno  da i načini procene budu atraktivni, da deluju motivišuće na kandidate i kreiraju pozitivan brend poslodavca.

Naš partner je nagrađivana assessment kompanija Revelian, sa sedištem u Australiji, koja nam pruža tehnološke inovacije u proceni sposobnosti kandidata u vidu igrice (game-based assessment).

 

Idealan assessment za predviđanje buduće uspešnosti na svim poslovima. Preporučuje se za korišćenje u predselekcijskoj fazi kao faktor privlačenja „milenijalaca“ i alat za efikasan instant skrining velikog broja prijava.

Procena sledećih aspekata kognitivnih sposobnosti:

  • rešavanje problema
  • numeričko rezonovanje
  • verbalno rezonovanje

 

 

Pogledajte benefite koje pruža Cognify i osetite kako izgleda igrati ovu igricu:

 

Emotify pruža procenu emocionalne inteligencije koju posmatra kao sposobnost za:

  • tačnu procenu emocija na osnovu ekspresija lica
  • tačnu percepciju konteksta emocionalnih situacija (emocionalna posledica situacije, na primer – ’’pao sam ispit i stoga sam tužan’’)

Igrica se preporučuje za korišćenje u predselekcijskoj fazi kod svih pozicija u kojima je ključni zahtev rad sa korisnicima, kupcima, timski rad kao i za predviđanje potencijala za menadžerske pozicije.

 

 

Pogledajte benefite koje pruža Emotify i osetite kako izgleda igrati ovu igricu: