Pacifik je avantura za preživljavanje u kojoj učesnik treba da pobegne zajedno sa svojim timom sa pustog ostrva gde se nalaze nakon avionske nesreće. Šanse da pobegnu živi zavisiće od njihove sposobnosti da upravljaju i motivišu svoj tim.

  • Priručnik za razvoj liderskih veština i rukovođenje timovima visokih performansi.
  • Učenje i vežbanje tehnika za povećanje efektivnosti, efikasnosti i performansi tima.
  • Razvoj komunikacijskih veština i sposobnosti delegiranja, pružanja povratnih informacija, coaching-a i procene performansi.
  • Smernice i saveti za motivisanje, nagrađivanje i rešavanje sukoba u timu.

Ukupno trajanje: 7 sati (učesnik bira da li radi kontinuirano ili etapno)

Više: