2030. godine kolonisti počinju da naseljavaju Mars. U ovoj igri učesnici će izgraditi novu civilizaciju u kojoj će informacije i znanje biti ključ za opstanak. Neka se vaši zaposleni takmiče pojedinačno ili u timovima kako bi demonstrirali svoje znanje o bilo kojoj temi.
Igrajte se tokom sastanaka / događaja ili na daljinu, u igrama koje traju jedan sat ili nekoliko nedelja – vi odlučujete.

Više:

Lozinka: learn_with_gamelearn