Omogućite zaposlenima koji se susreću sa novim ulogama i pozicijama adekvatnu podršku u savladavanju novih izazova i preuzimanju novih odgovornosti.

Benefit za kandidata se ostvaruje kroz identifikaciju oblasti koje zahtevaju razvoj i kreiranje razvojnog plana u cilju ostvarivanja adekvatnog odgovora na potrebe nove radne uloge. Kandidat dobija podršku tokom perioda tranzicije, omogućujući brzu adaptaciju na promene uz manji stepen neželjenih indikacija.
Program doprinosi sveukupnom poboljšanju individualnih performansi, većoj odgovornosti i uključenosti, većem zadovoljstvu, samopouzdanju i kreativnosti, razvoju veština i znanja, kao i boljem upravljanju stresom.

 

Program interne karijerne tranzicije je specifično prilagođen potrebama pojedinca i uključuje:

 

Trajanje programa:

Sesije u trajanju: 45 do 60 minuta na nedeljnom nivou.