U savremenom poslovnom svetu, u kom vlada pravi „rat“ za talente na tržištu, prioritet svake uspešne kompanije je da privuče i zadrži najbolje kadrove.

Harisson Assessments sistem raspolaže sa 6500 dokazanih Formula za uspešnost na poslu (Job Success Formula®) koje omogućavaju da brzo i tačno predvidite uspeh kandidata na konkretnom poslu.

Primenom Harrison Assessments možete:

  • Lako da identifikujete podobnost i uklapanje kandidata za uspeh na određenim poslovima, kao i faktore koji mogu ometati uspeh.
  • Dobiti ključne informacije za donošenje prave odluke i izbeći greške prilikom odabira novih zaposlenih.
  • Uštedeti vreme tako što ćete zaposliti prave kandidate i izbeći ponovni proces.
  • Brzo generisati personalizovani set pitanja za bihejvioralni intervju za konkretnog kandidata i poziciju.

Više o načinu na koji možete pospešiti svoj proces selekcije uz pomoć Harrison Assessments-a pogledajte na: