Harrison Assessments pruža uvid u snage zaposlenog i prostore za dalji razvoj, kao i potencijalne negativne okidače u ponašanju kandidata (u stresnim situacijama).

  • HA obezbeđuje ispravno donošenje odluka u vezi sa unapređenjem, reorganizacijom, identifikacijom razvojnih potreba i kreiranjem razvojnog plana za svakog zaposlenog.
  • HA razvojne analize pružaju informacije koje će vašoj kompaniji pružiti bolje postignuće zaposlenih, ciljani koučing i razvoj timova, a time i optimizaciju budžeta.
  • Timski izveštaji bazirani na Paradox teoriji omogućavaju identifikovanje faktora koji pomažu u postizanju timskih ciljeva, kao i faktora koji deluju otežavajuće i faktora koji vode ka konfliktima u timu.

Na osnovu preciznih ključnih informacija menadžeri mogu da reaguju i maksimiziraju snage, ali i da razvijaju oblasti u kojima je identifikovana slabost timova.

 

Više o mogućnostima koje nude razvojne analize HA možete videti na