Identifikovanjem i razvojem visokih potencijala, organizacije zadržavaju talente i šire svoje poslovno znanje. Harrison-ova procena kompetencija lidera u nastajanju omogućava vam da uporedite nove lidere i visoke potencijale sa liderskim kompetencijama u najboljoj praksi.

Primenom Harrison Assessments možete:

  • Saznati da li vaš trenutni tim lidera ima kompetencije koje su potrebne za ispunjenje vašeg organizacijskog strateškog plana.
  • Meriti liderske kompetencije kod zaposlenih i dobiti precizne informacije koje možete koristiti prilikom planiranja unapređenja.
  • Identifikovati potencijalne okidače u ponašanju koji mogu negativno da utiču na menadžerski uspeh zaposlenog.
  • Predvideti ponašanje menadžera i lidera u nejasnim i stresnim situacijama.
  • Dobiti izveštaje sa jasnim instrukcijama za zaposlene sa visokim potencijalom u cilju sticanja i razvoja ključnih liderskih kompetencija.