Bez obzira da li tek započinjete karijeru ili razmišljate o promeni karijere, izbor karijere jedna je od najvažnijih odluka u vašem životu. Definitivno, ova odluka ima značajan uticaj na vašu sreću i ostvarenost. Harrison Assessments pruža ciljanu i profesionalnu karijernu orijentaciju i savetovanje, kroz pregled najpodesnijih karijernih izbora u skladu sa interesovanjima i preferencijama pojedinca.

Primenom Harrison Assessments možemo:

  • Upoređivati lične karakteristike pojedinca sa preko 6500 zanimanja i pozicija obuhvaćenih Harrison prediktivnim sistemom
  • Ukazati na zadovoljstvo i satisfakciju u vezi sa predloženim zanimanjima
  • Osigurati donošenje ispravne odluke prilikom usmeravanja karijere, napredovanja na višu poziciju ili prilikom želje za promenom pozicije
  • Organizovati sesije karijernog savetovanja bazirane na rezultatima Harrison Assessments-a, koje pružaju priliku da se istraže mogućnosti i jasno kreiraju ciljevi u karijeri

Karijerni put koji se pažljivo planira, vođen prediktivnom analitikom koju Harrison Assessments pruža, vodi do ostvarenosti ličnih potencijala, većeg zadovoljstva u životu i na poslu, kao i maksimalnom doprinosu pojedinca organizaciji.