Teško je doći do pravih talenata. Harrison Assessments će vašoj organizaciji omogućiti ne samo da privuče već i da zadrži najuspešnije ljude.

Primenom Harrison Assessments možete:

  • Identifikovati faktore koji doprinose posvećenosti i zadržavanju zaposlenih unutar organizacije.
  • Identifikovati stepen u kojem su ovi faktori trenutno ispunjeni u vašoj organizaciji.
  • Meriti individualnu, timsku i organizacijsku posvećenost
  • Kroz analizu retencije u kompaniji, dobiti smernice za najpodesnije intervencije koje se mogu preduzeti sa ciljem zadržavanja i povećanja zadovoljstva zaposlenih.
  • Neminovno smanjiti fluktuaciju.

Posvećenost zaposlenih doprinosi njihovoj radnoj uspešnosti i retenciji unutar organizacije, poboljšava zadovoljstvo klijenata i sveukupno pozitivno utiče na profit cele organizacije.

Više o tome kako da poboljšate posvećenost svojih zaposlenih, smanjite fluktuaciju talenata i povećate profit pogledajte na: