Razvijte timski rad i saradnju u vašoj organizaciji, izgradite poverenje i negujte odnose uz naš program za razvoj timskog rada i saradnje.

Važnost timskog rada od suštinskog je značaja u današnjem multidisciplinarnom svetu. Rad se često organizuje kroz strukturu timova, a sam proizvod i kvalitet istog su u direktnoj korelaciji sa timskom efikasnošću. Omogućite neometano funkcionisanje vašeg tima, uz spoznaju i aktivaciju potencijala i resursa svakog pojedinca. Ne zaboravite da tim čine ljudi, a svaki pojedinac ima svoje bogatstvo – bazu znanja i informacija, kao i talente sa kojima može da doprinese.

Upoznajte svoje ljude i ohrabrite ih da upoznaju jedni druge.

Timski booster

Cilj programa: Izgradnja i razvoj timskog potencijala kroz samospoznaju, spoznaju drugih i spoznaju tima. Sticanje uvida u motivacione pokretače pojedinca i celokupnog tima, kao i uočavanje potencijala svakog pojedinca koji može da doprinese timskoj produktivnosti i efikasnosti. Kroz stečene uvide i znanja , kao i kroz socijalnu interakciju, članovi će uskladiti i iskristalisati principe koji će voditi njihovo timsko delovanje i ponašanje u budućnosti.
Trajanje: 2 dana
Veličina grupe: 6-12 učesnika
Metodologija: Lego® Serious Play®