Efikasna komunikacija je temelj uspešnih organizacija.  Efikasna komunikacija je značajna za stvaranje timova, jačanje morala zaposlenih, povećanje zadovoljstva kupaca i povećanje produktivnosti. 

Odgovornost svih u organizaciji je da efikasno komuniciraju, ali efikasna komunikacija predstavlja veštinu koju zaposleni u većoj ili manjoj meri poseduju. Zato smo mi tu. Razvili smo set različitih trening rešenja kako bismo udovoljili potrebama vaše organizacije.

Izaberite jedno ili više rešenja iz našeg programa komunikacije i pregovaranja:

Komunikacijski booster – fokusiran ka klijentu

Cilj programa: Razvoj komunikacijske kompetencije kroz postizanje veće jasnoće komunikacijskog procesa, kroz razumevanje i osvešćivanje vlastitog delovanja i posledica istog, kao i kroz razumevanje perspektive klijenata i svih relevantnih faktora koji utiču na ovaj odnos. Promena je podstaknuta izgradnjom, igranjem, simuliranjem i razmatranjem, što donosi nove uvide, bolje razumevanje, širu perspektivu i celokupno poboljšanje komunikacije i načina poslovanja sa klijentima.
Trajanje: 9h
Veličina grupe: 6-12 učesnika
Metodologija: Lego® Serious Play®

 

Komunikacijski booster – Da pređemo na „ti”

Cilj programa: Razvoj efikasne komunikacije i unapređenje komunikacijskih veština vezanih za klijente kroz znanje o relevantnim faktorima u ovom procesu, kao i kroz vežbe koje rezultiraju uvidom u pristup koji je efikasniji i prijatniji. Razumevanje koncepta emocionalne inteligencije, podsticanje i razvoj kompetencija iz ovog domena u cilju korišćenja novostečenih znanja i veština u pristupu i radu sa ljudima.
Trajanje: 8h
Veličina grupe: do 20 učesnika
Metodologija: Iskustveno učenje

 

Trgovci

Cilj programa: Razvoj ključnih kompetencija za pregovaranje i rešavanje konflikata. Izgradnja samopouzdanja i razvoj veštine pregovaranja kroz 6 slučajeva pregovaranja iz stvarnog života. Razumevanje važnosti poznavanja interesa druge strane. Razvijanje pregovaračke moći i uspostavljanje trajnih i uspešnih partnerstava. Uviđanje ključnih aspekata za pripremu i predstavljanje predloga. Korišćenje stečenih alata za povećanje lične dobiti.
Trajanje: 8h
Veličina grupe: po polazniku
Metodologija: Gamelearn