Vladajte vi tržištem, ne tržište vama.

Promene na tržištu i deficitarnost profila zahtevaju brza rešenja.

U saradnji sa relevantnim institucijama formiramo praktično-obrazovne kurseve čiji je cilj sticanje praktičnog iskustva u periodu od 3-4 meseca, u skladu sa vašim potrebama. Obuka se prilagođava vašem načinu rada, tako da nakon završene obuke i polaganja testa polaznici odmah počinju sa radom.

 

Kada se koristi program adaptirane prekvalifikacije/dokvalifikacije?

 

 

Benefiti programa:

 

 

Primeri profila koje obučavamo: