Stvorite korporativnu kulturu kakvu želite. 

Nema ništa bolje od rada u kompaniji sa sjajnom kompanijskom kulturom. Pozitivna radna kultura pozitivno se odražava na zadržavanje zaposlenih i postizanje finansijskih ciljeva kompanije. Pozitivna kultura kompanije podiže entuzijazam zaposlenih, podstiče bolju produktivnost i na kraju dovodi do boljeg rada kompanije.

Culture builder

Cilj programa: Postavljanje i izgradnja zajedničke kulture, identiteta i vrednosti za organizaciju. Razvoj seta vodećih principa koji će predstavljati osnovne vrednosne smernice za ponašanje i delovanje u okviru kompanije.
Trajanje: 2 dana
Veličina grupe: 6-12 učesnika
Metodologija: Lego® Serious Play®