Razvijte dinamičnu i sveobuhvatnu strategiju koja će izdržati dinamično okruženje i omogućiti definisanje  principa za usmeravanje budućih akcija čak i u slučaju promenljivih okolnosti. 

Na dinamičnim i turbulentnim tržištima određene strateške pozicije se brzo urušavaju, a trajanje konkurentske prednosti je nepredvidivo. U takvoj poslovnoj stvarnosti, tradicionalni koncept korporativne strategije koji naglašava strateško pozicioniranje i izgradnju dragocenih resursa kao osnove za sticanje trajne konkurentske prednosti, postao je nedovoljan za bolje poslovanje preduzeća.

Strategy Builder

Cilj programa: Definisanje strategije poslovanja kompanije u dinamičnom i nepredvidivom okruženju današnjice. Razvoj seta vodećih principa koji će predstavljati osnovne smernice za ponašanje i donošenje odluka, u cilju eliminacije zakasnelih i neadekvatnih odgovora i planova za suočavanje.
Trajanje: 2 dana
Veličina grupe: 6-12 učesnika
Metodologija: Lego® Serious Play®