Svaka kompanija je jedinstvena i ima svoje specifične prediktore uspeha, ključne osobine koje doprinose njenom uspehu. Verujemo da jedan prilagođeni test koji će obuhvatiti više specifičnih aspekata, poput osobina ličnosti, vrednosti, interesovanja i sposobnosti, može biti od velike koristi u procesu odabira kandidata.

Naš partner za ovu ponudu je assessment kompanija Great People Inside, koja isporučuje standardizovane i međunarodno potvrđene gotove dimenzije i komponente spremne za kombinovanje prema potrebama klijenta.

Individualni aspekti koje možemo kombinovati:

  • Kognitivne sposobnosti (rezonovanje, numeričke ili verbalne sposobnosti)
  • Karakteristike ličnosti Velikih Pet dimenzija – (Ekstraverzija, Emocionalna stabilnost, Otvorenost ka iskustvu, Saradljivost/prijatnost, Savesnost)
  • Interesovanja (Holland-ov model)
  • Vrednosti
  • Kompetencije