Testovi sposobnosti su najsnažniji pojedinačni prediktor uspeha u poslu.

Prilikom selekcije i zapošljavanja kandidata, idealno je znati unapred njihov potencijal za brzo razmišljanje, rešavanje kompleksnih problema, učenje i savladavanje obuke, afinitet ka tipu podataka sa kojim se radi.

Assert-ov sveobuhvatni katalog nudi testove opšte sposobnosti i široki spektar testova specifičnih sposobnosti, uključujući merenje numeričkog i verbalnog rezonovanja, logičkog zaključivanja, rešavanja problema, matematičkog znanja i mnogih drugih specifičnih sposobnosti.

Procena sposobnosti se najčešće savetuje za uključivanje u prvoj fazi selekcije kandidata, u selekciji diplomaca i studenata, u masovnoj selekciji za brzo izdvajanje visokih potencijala, i  kada sama pozicija zahteva visok mentalni napor – pažnju i učenje.