Kako bismo imali jasan uvid u to koliko dobro se kandidat uklapa u određenu organizaciju, ne smemo zanemariti specifičnost svake kompanije kao jedinstvenog sistema.

Način poslovanja, organizacijska kultura, veličina kompanije, način komuniciranja, organizacijska struktura, odnosi sa stakeholder-ima su samo deo faktora koji utiču na to da identičan kandidat u jednoj organizaciji ostvari pun potencijal, a u drugoj ne ispuni očekivanja pozicije.

Rešenje za prevazilaženje ovih izazova nalazi se u benchmarking-u.

Našim klijentima omogućavamo da sami definišu kriterijume uspešnosti kroz poređenje sa njihovim najuspešnijim zaposlenima na datoj poziciji. Nadalje, potpuno prilagođeno klijentovoj meri, procenjujemo kombinaciju širokog spektra kompetencija na osnovu kojih će kandidati biti upoređeni sa zadatim benchmark-om organizacije, ali i sa opštom populacijom na datoj poziciji.