Echo je ozbiljna igra o koučingu u kojoj zaposleni preuzimaju ulogu prestižnog kouča čiji je zadatak da pomogne važnoj javnoj ličnosti da efikasno sprovede globalnu strategiju za uklanjanje plastike iz naših okeana. Kroz tri simulirane koučing sesije, zaposleni moraju da iskoriste svoje veštine i sposobnosti kako bi bili sigurni da njihov kouči prepoznaje svoje ciljeve, analizira realnost situacije, istražuje alternative i osmišljava akcioni plan. Mnogo je prepreka za prevazilaženje i barijera na putu, ali ako zaposleni uspeju da ostave svoj trag na koučiju, ostaviće trag i u svetu!

  • Podstaknite razvoj talenata u vašem timu.
  • Otkrijte korak po korak postupak koučinga.
  • Naučite tehnike za uspostavljanje kontrole nad razgovorom kroz različite faze koučinga.
  • Razvijte veštine i alate potrebne da biste postali odličan kouč.

Ukupno trajanje: 2.5 sata (učesnik bira da li radi kontinuirano ili etapno)