Prediktivna analitika koja se koristi za akviziciju talenata, razvoj, timsku dinamiku, motivaciju i retenciju  zaposlenih