Pitate se šta su poslodavci učinili u prethodnih par meseci da se zaposleni osećaju sigurno i motivisano?

U toku vanrednog stanja usled pandemije, Assert International je sproveo istraživanje, u dve faze, u kom je ispitan stepen zadovoljstva zaposlenih preduzetim merama poslodavaca. Jedna od ispitivanih mera je, pre svega, bila efikasnost psihološke podrške i razvoja. Rezultati istraživanja pokazuju da je 40.67% zaposlenih pokazalo visok nivo zadovoljstva navedenom merom u toku prve faze pandemije, a svega 4.17% u toku druge faze.

Nezadovoljstvo je dovelo do niskog nivoa motivacije i posvećenosti kod čak 74% zaposlenih, dok je 37,5% zaposlenih istaklo da je nezadovoljstvo dovelo do širenja negativne reakcije ka poslodavcu.

Na osnovu rezultata istraživanja Assert International, veliki broj poslodavaca je bio fokusiran na pružanje podrške svojim zaposlenima kroz uvođenje programa kako materijalne, tako i psihološke pomoći. Većina poslodavaca smatra da je pružanje psihološke podrške zaposlenima jedna od ključnih strategija unapređenja poslovanja. U skladu sa tim, okviru kriznog menadžmenta, programi usmereni ka očuvanju psihološke dobrobiti, motivacije i produktivnosti zaposlenih su se pokazali kao najefikasniji. Ističe se da su navedeni programi procenjeni kao najefikasniji u oblastima IT, telekomunikacija i konsaltinga. Rezultati spomenutog istraživanja pokazuju da 40% kompanija, u navedenim oblastima poslovanja, ulaže u programe psihološke podrške i razvoja zaposlenih.

Najzastupljeniji oblici psihološke podrška su najčešće online radionice, coaching sesije, psihoterapija i telefonski razgovori.

Jednu od najvažnijih uloga imaju direktni rukovodioci u implementaciji navedenih programa. U prvoj fazi istraživanja se pokazalo da se 40% rukovodilaca direktno usmeravalo ka savetodavnom radu sa zaposlenima sa ciljem efikasnijeg suočavanja sa novonastalim izazovima. Takođe, preko 50% nadređenih ističe da su svakodnevno pružali podršku zaposlenima u lakšem organizovanju radnih aktivnosti, kako bi zaposleni izbegli stresne situacije.

Rezultati prve faze pokazuju da je preko 90% zaposlenih izražavalo visok nivo zadovoljstva sa navedenim akcijama poslodavaca, te su isti zaposleni istovremeno pokazivali visok nivo motivacije za rad, kao i posvećenost u ostvarenju kompanijskih ciljeva i rezultata.

Međutim, u toku trećeg kvartala, se uočava značajan pad gde je zadovoljstvo podrškom rukovodilaca opalo za 28.1%. Kako bi uticaj psiholoških programa bio održiv, postoji potreba za uvođenjem sistematskih programa podrške, coaching-a, psihoterapije itd.

Neposredni rukovodioci imaju ključnu ulogu u okviru sistema podrške zaposlenima, da li to bilo u toku krizne situacije ili u toku redovnih radnim okolnostima. Potrebno je da rukovodioci prolaze kroz najadekvatnije obuke za rukovodeće pozicije, obuke koje će pružiti dodatno usavršavanje i razvoj u polju pružanja psihološke podrške.

Meta-analiza globalnih i lokalnih studija ukazuje na mnogobrojne pozitivne efekte programa psihološke podrške zaposlenima:

  • Povećana efikasnost u radu (kod 64% zaposlenih)
  • Stvaranje sigurne atmosfere u kompaniji
  • Identifikovanje zaposlenih sa kompanijom
  • Redukcija stresa na radnom mestu
  • Redukcija izostanaka, bolovanja i stope fluktuacije (kod 50% zaposlenih)
  • Unapređenje međuljudskih odnosa

Postavlja se pitanje: Da li su svi programi psihološke podrške jednako kvalitetni?

Nije svaki program psihološke podrške jednako efikasan u maksimizaciji osećanja dobrobiti. Od krucijalne važnosti je da se uzmu u obzir svi aspekti poslovanja kompanije – resursi kompanije, organizaciona kultura i potrebe kako kompanije, tako i zaposlenih, i da se u skladu sa njima kreiraju specifikovani programi psihološke podrške.  

                                                                                                                         

    Dunja Dmitrović

                                                                                                                              HR Consultant

 

Zadatak Tima za istraživanje tržišta @Assert je da klijentima pruži detaljan i realan prikaz uslova rada na tržištu, kao i da uspešno mapira sve profile i kadrove zaposlenih i nezaposlenih, kroz različite industrije. Nastojimo da razvijemo tržište u pravcu pravednih i transparentnih uslova za sve zaposlene. Fokusirani smo na kreiranje plana i metodologije, kao i efikasno sprovođenje internih i eksternih istraživanja u skladu sa visokim standardima kvaliteta i efikasnosti, kao i specifičnim potrebama naših klijenata. Predlažemo i implementiramo akcione mere koje dovode do konkurentnog položaja kompanije na tržištu rada.